söndag 1 april 2012

Ett inlägg kring slöjans ABC.


Det råder en schizofren stämning i landet.
Samtidigt som debatten rasar om huruvida pronomen "hen" kommer bidra till att Sverige skall bli ett mer könsneutralt och därmed jämlikt land så ses normaliserandet av den muslimska slöjan som ett tecken på positiv tolerans mellan kulturer. I alla fall ger media den bilden.
Nu är det så att jag är och kommer alltid att vara intolerant mot kvinnohatande kulturer, vare sig de kommer från toppen i bolagstyrelserna eller från ökenmyter från mellanöstern.
Så håll i er för nu kommer en sågning av rang:
I TV4:as och SVT:s Godkvälls reportage om Iman Albedes slöjdesign konstateras helt värdeneutralt att "Iman har haft slöja sen 6 års ålder" utan att på något sätt ifrågasätta varför ett 6-årigt barn sexualiseras av sin religion.
Mahmoud Aldebe mfl.

Till saken hör även att Iman är dotter till den kände Islamisten Mahmoud Aldebe som inte bara krävt sharialagar i Sverige och på så sätt gjort sig omöjlig i Centerpartiet men också hotat med att starta ett Islamistiskt parti för att kunna känna sig "oberoende när det kommer till vår bekännelse, vår tro och teologi".
2003 stod han bakom en vädjan att ge den heders(skam)mördade Pela Atroshis farbröder resning.
I brevet till justitieministern hävdade han att domen var resultatet av politiska, polisiära och massmediala konspirationer.


Iman Aldebe

Iman skall förstås inte behöva stå till svars för hennes galna fars värderingar men det är viktigt att förstå från vilken bakgrund hon kommer ifrån och det är dags att företrädarna för den tredje stadsmakten lär sig om slöjans funktion och kulturella bakgrund.
I korta drag, I Koranen som av muslimer ses som Guds bokstavliga och oförbätterliga ord till människan, ord för ord, bokstav för bokstav, är det tydligt att den är skriven till män och av män.
Kvinnan ses som inget annat än en ägodel som nedanstående citat tydligt visar:Edra hustrur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter behag... (2:223)

...äkten då så många kvinnor det synes eder lämpligt, två eller tre eller fyra... (4:3)

Männen vare kvinnors föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra...därför skola ock de rättskaffens kvinnor vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt... I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem... (4:38)

Och om dessa citat inte var nog och till dem som påstår att slöjan inte har belägg i Islam säger jag "schack matt"!!!;

Ock de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över vilka de råda, eller sådana stackare till män, som hava något sinne därför, eller barn, som ej förstå sig på kvinnors nakenhet
. (24:31)

Och varför var Iman tvungen att dölja sig redan från 6 års ålder? Därför att profeten Muhammed som enligt Islam är den felfria människan tog sin favoritfru Aisha när hon var 6 år gammal men väntade tills hon var 9 år innan han "fullbordade" äktenskapet.
Det är därför flickor redan vid 6 års ålder tvingas in i en värderingskultur där de är sexualobjekt för män. De fostras in i en kultur som TV4 och SVTs godkväll okritiskt sprider som förklädd i den trojanska hästen "tolerans".

Det är en kultur av män för män.
Det är en kultur där sexualitet definieras av heterosexella kvinnohatande män.
Det är en kultur där kvinnor är mäns ägodelar.

Kom inte och säg att det inte pågår en islamisering i Sverige. Det vill säga; ett normaliserande av värderingar som om de hade kommit från vilken annan sida som helst hade hackats sönder som de bronsåldersvärderingarna de i är. Att Aldebe håller på att designa en officiell polisslöja är första spiken i kistan på den sekulära stat som jag trodde vi hade efter att kyrkan och staten skildes åt år 2000.

Jag har döpt min blogg efter det Orwellska nyspråket i den dystopiska romanen "1984" där värdebegrepps betydelse blir negerade och förlorar sin betydelse, aldrig har det varit tydligare varför. Det är en bok som TV4 och Godkvälls medarbetare borde läsa.
För fortsätter det så här så är vi snart där då:

”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.”

Gärna ett reportage om slöjor, men då gärna med den kritiska vinkeln som är grunden i all annan journalistisk verksamhet. Ni som står bakom nedanstående reportage borde skämmas, varenda en av er...

Och visst har vi kommit tillräckligt långt i debatten om islam att jag inte måste påpeka att jag inte har något emot individuella muslimer eller invandring i allmänhet, eller har vi det?


Nyheterna%2019:00

Reportaget börjar vid 14.00, ironiskt nog efter ett reportage om kampen för jämlikhet i Vänsterpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar