onsdag 14 mars 2012

Islam och homosexualitet aka Vatten och Olja.


FN:s råd för mänskliga rättigheter hade möte förra onsdagen med ämnet diskriminering pga. sexuell läggning på agendan.  När generalsekreterare Ban Ki-Moon gick upp i talarstolen och krävde att medlemsstaterna har ett ansvar att skydda HBT-personer reste sig representanterna knutna till organisationen OIC (Organization of Islamic Cooperation) sig och gick i protest.
Kort sagt ALLA muslimska länder ställde sig upp och gick ut i protest mot kravet att ländernas regeringar skall skydda utsatta minoriteter.

Enligt Al Arabiyas hemsida så säger Pakistans representant följande:

"Licentious behavior promoted under the concept of ‘sexual orientation’ is against the fundamental teachings of various religions including Islam. From this perspective, legitimizing homosexuality and other personal sexual behaviors in the name of sexual orientation is unacceptable to the OIC,"

"Fuck you jävla barbarer!", blir mitt svar.

Men det finns hopp:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar